ΦΟΡΜΑ υποβολής εργασιών Ελευθέρου Προγράμματος

Η υποβολή προτάσεων για το Ελεύθερο Πρόγραμμα του 37ου ΠΟΣ, βάσει απόφασης της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου