Κλινικά Φροντιστήρια

Ομιλητής: Dr. Ιωάννης Γεωργακόπουλος
Βιογραφικό
Ημερομηνία: 19/10/2017
Ώρα: 15:30-17:00
Θέσεις: 50
  Εγγραφή

ΚΛ-1 Βιολογικά κατευθυνόμενες Θεραπείες στην Σύγχρονη Οδοντιατρική

Οστική Αναγέννηση, Διατήρηση Μετεξακτικού Φατνίου, Αυτόλογοι Αυξητικοί Παράγοντες, Βιολογικές και Βιοενεργείς Μεμβράνες, Άμεση Τοποθέτηση Εμφυτευμάτων σε Μετεξακτικά Φατνία, Άμεση Τοποθέτηση Εμφυτευμάτων στο Ιγμόρειο σε προβληματικές άνω γνάθους, Μοσχεύματα, Μεμβράνες Κολλαγόνου και Τιτανίου, Τεχνική IPG, Βιολογικά κατευθυνόμενη θεραπεία Περιεμφυτεματίτιδας και Περιοδοντίτιδας, Χρήση Αυξητικών Παραγόντων στην Αισθητική της Περιστοματικής Περιοχής, Μεταμόρφωση Οδοντιατρικών Ασθενών, Βιολογικά Abutment, Τεχνική Seeger & 3ης Γενιάς Επιεμφυτευματικής Προσθετικής.

Ομιλητής: Καλογήρου Κωνσταντίνος
Ημερομηνία: 19/10/2017
Ώρα: 17:30-19:00
Θέσεις: 50
  Εγγραφή

ΚΛ-2 Η εφαρμογή των αιμοπεταλίων (Autosoma PRP) και των συμπυκνωμάτων θρομβίνης (Autosoma PRF) στην οδοντιατρική και τήν αισθητική ιατρική

Εισαγωγή: Αρκετοί γιατροί στην καθημερινή τους πράξη αντιμετωπίζουν προβλήματα επούλωσης ή ιστικής αναγέννησης μαλακών ή σκληρών μορίων. Η αποτελεσματική χρήση των αιμοπεταλιακών συμπυκνωμάτων δίνουν λύση στις πλείστες των περιπτώσεων.

Μέθοδος: Οι μέθοδοι ελάχιστης επέμβασης με το μικρότερο χρόνο ανάρρωσης είναι αυτό που επιτυγχάνουμε με τη χρήση των αιμοπεταλιακών συμπυκνωμάτων. Χρησιμοποιούμε συμπυκνώματα πλούσια σε αυξητικούς παράγοντες (PRP) αλλά και συμπυκνώματα πλούσια σε θρομβίνη (PRF) ανάλογα τον ασθενή και τη σοβαρότητα του περιστατικού. Η χρήση της κατάλληλης φυγοκέντρου και των κατάλληλων σωλήνων συλλογής αιμοπεταλίων είναι σημαντική για τη σωστή θεραπευτική αντιμετώπιση. Παρατηρούμε σημαντική μείωση του χρόνου και του τρόπου επούλωσης.

Αποτελέσματα: Η κατάλληλη χρήση των Autosoma PRP ΚΑΙ PRF μειώνουν σημαντικά τον χρόνο επούλωσης και αλλά και επιτυγχάνουν κατευθυνόμενη ιστική ή οστική αναγέννηση στις κλινικές αλλά και στις αισθητικές αποκαταστάσεις.

Συμπέρασμα: Η χρήση των αιμοπεταλιακών συμπυκνωμάτων δίνουν λύση στην καθημερινή οδοντιατρική πράξη τόσο στο κλινικό όσο και στο αισθητικό τομέα.

Ομιλητής: Παράσχης Ανδρέας
Βιογραφικό
Ημερομηνία: 20/10/2017
Ώρα: 17:30-19:00
Θέσεις: 30
  Εγγραφή

ΚΛ-3 Αντιμετώπιση βιολογικών επιπλοκών στα εμφυτεύματα. Περιεμφυτευματίτιδα, μύθος ή πραγματικότητα

Τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχουν τεκμηριωμένες μελέτες που δείχνουν ότι τα οστεοενσωματούμενα εμφυτεύματα μπορούν να αποτελέσουν μία ασφαλή εναλλακτική λύση αντικατάστασης των απολεσθέντων δοντιών. Από την ανασκόπηση όμως της πρόσφατης βιβλιογραφίας προκύπτουν σαφείς αποδείξεις ότι οι περιεμφυτευματικοί ιστοί είναι ευάλωτοι στην μικροβιακή προσβολή και την πρόκληση φλεγμονής που έχουν σαν αποτέλεσμα εμφάνιση περιεμφυτευματίτιδας με απώλεια του στηρικτικού οστού του εμφυτεύματος. Η συχνότητα της περιεμφυτευματικής παθολογίας (περιεμφυτευματικής βλεννογονίτιδας και περιεμφυτευματίτιδας) φαίνεται ότι επίσης συνδέεται άμεσα με την χρονική διάρκεια λειτουργίας των εμφυτευμάτων. Με δεδομένο ότι η αποκατάσταση επί εμφυτευμάτων εφαρμόζεται εκτεταμένα τα τελευταία 20 χρόνια, προβλέπεται ότι η συχνότητα των βιολογικών επιπλοκών θα αυξηθεί στο μέλλον.

Η έλλειψη μακροχρόνιων μελετών σχετικά με το ποιες τεχνικές είναι πιο αποτελεσματικές στην θεραπεία της περιεμφυτευματίτιδας και η απουσία κάποιας μεθόδου που να επιτυγχάνει πλήρη απομάκρυνση των εναποθέσεων από την εμφυτευματική επιφάνεια κάνει το θεραπευτικό πρωτόκολλο αντιμετώπισης της εμπειρικό. Συνολικά, φαίνεται ότι η περιεμφυτευματίτιδα δεν ανταποκρίνεται προβλέψιμα στην μη χειρουργική αλλά και στην χειρουργική θεραπεία, με ένα ποσοστό επιτυχίας περίπου 50%. Οι διαπιστώσεις αυτές ενισχύουν την ανάγκη για έγκαιρο έλεγχο της λοίμωξης στα αρχικά στάδια με τακτική παρακολούθηση και υποστηρικτική θεραπεία.

Σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι η ανάλυση των πολλαπλών αιτιολογικών παραγόντων που συμβάλλουν στην δημιουργία περιεμφυτευματικής βλεννογονίτιδας και περιεμφυτευματίτιδας, η παρουσίαση της συχνότητας εμφάνισης τους, η συζήτηση της διαγνωστικής μεθοδολογίας και των μεθόδων πρόληψης τους, και η περιγραφή με την βοήθεια πολλών κλινικών περιπτώσεων των μη χειρουργικών και χειρουργικών τεχνικών που ενδείκνυνται για την αντιμετώπιση της περιεμφυτευματικής παθολογίας στα διάφορα στάδια της νόσου.

Ομιλητής: Mertens Christian
Βιογραφικό
Ημερομηνία: 20/10/2017
Ώρα: 17:30-19:00
Θέσεις: 25
  Εγγραφή

ΚΛ-4 Sinus augmentation – options and limits for predictable results

Implant placement in the posterior maxilla can be challenging because of bone atrophy, sinus pneumatization and reduced bone quality. Sinus floor augmentation is a successful technique which can predictably generate an adequate bone dimension to allow implant insertion. In order to achieve a successful outcome, however, certain aspects have to be considered before, during and after surgery.

This workshop will deal with all essential aspects of sinus augmentation from preoperative planning via surgical treatment to complication management. During the workshop, participants will be able to gain in-depth knowledge and solutions with respect to the following questions:

 • What are the essentials concerning the anatomy and physiology of the maxillary sinus?
 • What preoperative diagnostics are necessary and how to interpretate the respective data?
 • What are absolute and relative contra-indications?
 • What techniques are available and which ones should be used for particular clinical situations?
 • How does manipulation of the membrane influence the anatomy and physiology of the maxillary sinus?
 • How to deal with intraoperative complications like sinus septa or perforations of the Schneiderian membrane?
 • Can sinus augmentation surgery be combined with other procedures?
 • What postoperative complications are possible and how are those to be treated?
Ομιλητής: Βλασιάδης Κωνσταντίνος
Βιογραφικό
Ημερομηνία: 20/10/2017
Ώρα: 11:30-14:00
Θέσεις: 20
  Εγγραφή

ΚΛ-5 Αποτελεσματική ηγεσία στο οδοντιατρείο. Βασικές αρχές Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού οδοντιατρικών μονάδων

Η εκπαιδευτική διαδικασία θα αφορά την εξοικείωση των συμμετεχόντων σε θέματα αποτελεσματικής ηγεσίας οδοντιατρείου, ανάπτυξης οργανωτικής κουλτούρας και δεξιοτήτων επιλογής και πρόσληψης προσωπικού. Μέσω πολλών παραδειγμάτων, πρακτικών ασκήσεων και εργαλείων οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να ενστερνιστούν τη σημασία της ομαδικής εργασίας και τον τρόπο ανάπτυξής της, να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στην επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους στη λειτουργία του οδοντιατρείου και να εντοπίσουν περιοχές βελτίωσης στην υποκίνηση και αξιολόγηση του προσωπικού.

Ομιλητής: Νακοπούλου Κλεοπάτρα
Βιογραφικό
Ημερομηνία: 21/10/2017
Ώρα: 11:30-14:00
Θέσεις: 50
  Εγγραφή

ΚΛ-6 Η χρήση του PRF στην Οδοντιατρική και αισθητική της περιστοματικής περιοχής

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Το PRF (Platelet Rich Fibrin) είναι ένα αυτόλογο πλέγμα ινικής πλούσιο σε αιμοπετάλια, αυξητικούς παράγοντες, κυτοκίνες, το οποίο δρα ως ένα βιοδιασπώμενο ικρίωμα που προάγει την ανάπτυξη νέων αγγείων και είναι σε θέση να καθοδηγήσει την μετανάστευση των επιθηλιακών κυττάρων στην επιφάνεια του.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ: Για την παρασκευή του PRF, δείγμα αίματος συλλέγεται από τον ασθενή χωρίς τη χρήση αντιπηκτικών παραγόντων και φυγοκεντρείται. Αυτό το πλέγμα ινικής περιέχει αιμοπετάλια και κυτοκίνες λευκοκυττάρων, όπως η ιντερλευκίνη (IL) -1β, IL-4 και IL-6, αλλά και αυξητικούς παράγοντες συμπεριλαμβανομένων των TGF-β1, PDGF και VEGF. Οι παράγοντες αυτοί, δρουν άμεσα για την προώθηση του πολλαπλασιασμού και της διαφοροποίησης των οστεοβλαστών, των ενδοθηλιακών κυττάρων, των χονδροκυττάρων αλλά και ινοβλαστών.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Στην χειρουργική στόματος, στη διαχείριση του μετεξακτικού φατνίου, στην κατευθυνόμενη οστική αναγέννηση, την εμφυτευματολογία, την ανύψωση ιγμορείου αλλά και στην χειρουργική του περιοδοντίου καθώς επίσης και στην αισθητική της περιστοματικής περιοχής.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Μελέτες έχουν δείξει πως το PRF είναι ένα εξαιρετικά βιοσυμβατό ικρίωμα που προάγει την οστική και ιστική αναγέννηση.

Ομιλητής: Τζέρμπος Φώτης
Βιογραφικό
Ημερομηνία: 20/10/2017
Ώρα: 15:30-17:00
Θέσεις: 50
  Εγγραφή

ΚΛ-7 Πρόληψη και αντιμετώπιση επιπλοκών στη χειρουργική του στόματος

Αναμφίβολα δύο παράμετροι θεωρούνται βέβαιοι όταν αναφερόμαστε για επιπλοκές στην χειρουργική. Ο πρώτος και αυτονόητος είναι ότι είναι μία ιδιαίτερα ενοχλητική , επώδυνη και πιθανόν επικίνδυνη για την ζωή του ασθενούς κατάσταση προκαλώντας σε κάθε περίπτωση προβληματισμό στον επεμβαίνοντα. Ο δεύτερος είναι η στατιστική βεβαιότητα ότι όλοι οι χειρουργοί θα έχουν επιπλοκές μικρές ή μεγάλες Σκοπός αυτός του κλινικού φροντιστηρίου είναι η διαδραστική παρουσίαση επιπλοκών στην χειρουργική του στόματος , ο τρόπος πρόληψής των καθώς και η αντιμετώπισή των. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει σε στρεσσογόνες όχι μόνο για τον ασθενή αλλά και για τον επεμβαίνοντα επιπλοκές όπως η αιμορραγία , ο τραυματισμός του γλωσσικού και του κάτω φατνιακού νεύρου καθώς και η ποικίλης σοβαρότητας αλλά δυστυχώς αυξανόμενης συχνότητας περιστατικών φαρμακευτικής οστεονέκρωσης. Στόχος του κλινικού φροντιστηρίου είναι ο σύνεδρος στο τέλος

 1. Να γνωρίζει τα μέσα και τον τρόπο αντιμετώπισης μιας διεγχειρητικής ή μετεγχειρητικής αιμορραγίας
 2. Να γνωρίζει την διάγνωση και το πρωτόκολλο αντιμετώπισης τραυματισμών του γλωσσικου και του κάτω φατνιακού νεύρου
 3. Την πρόληψη και αντιμετώπιση της φαρμακευτικής οστεονέκρωσης με έμφαση σαυτή που προκαλείται απο τα νεότερα αντιοστεοκλαστικά φάρμακα όπως η Δενοσουμάμπη (prolia)
 4. Η ορθολογική χρήση φαρμάκων ( αντιβιοτικών και αναλγητικών) στην πρόληψη και αντιμετώπιση επιπλοκών
Ομιλητής: Συντονιστές: Νικητάκης Νικόλαος, Πουλόπουλος Αθανάσιος, Στουφή Ελεάνα
Συμμετέχοντες: Αυγουστίδης Δημήτριος, Γεωργάκη Μαρία, Κατουμάς Κωνσταντίνος, Τιτσινίδης Σάββας
Ημερομηνία: 19/10/2017
Ώρα: 17:30-19:00
Θέσεις: 40
  Εγγραφή

ΚΛ-8 Οι δυνητικά κακοήθεις διαταραχές του στόματος υπό το πρίσμα των νέων δεδομένων

Ο καρκίνος του στόματος, ειδικότερα το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα (ΑΚΣ), αποτελεί έναν από τους συχνότερους τύπους καρκίνου παγκοσμίως. Παρά τη σημαντική πρόοδο στις θεραπευτικές μεθόδους, η πρόγνωση του ΑΚΣ παραμένει επιφυλακτική με ποσοστά 5ετούς επιβίωσης που προσεγγίζουν μόλις το 50%.

Δυνητικά κακοήθεις διαταραχές (ΔΚΔ) ή προκαρκινικές βλάβες στόματος, όπως η λευκοπλακία και η ερυθροπλακία, συχνά προηγούνται της εμφάνισης του ΑΚΣ. Συνεπώς, μια λογική προσέγγιση για την πρόληψη του ΑΚΣ είναι η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση των ΔΚΔ. Η λευκοπλακία εμφανίζεται με τη μορφή μονήρους ή πολλαπλών βλαβών με κλινική ποικιλομορφία, ευρύ ιστοπαθολογικό φάσμα και ποσοστό κακοήθους εξαλλαγής που κυμαίνεται μεταξύ 3-17,5% και εξαρτάται από ποικίλους κλινικούς, ιστοπαθολογικούς και μοριακούς παράγοντες.

Η αντιμετώπιση των ΔΚΔ, αποσκοπεί κυρίως στην αποτροπή της κακοήθους εξαλλαγής και περιλαμβάνει διακοπή έκθεσης σε προδιαθεσιακούς παράγοντες (κάπνισμα, αλκοόλ), στενή παρακολούθηση και, συχνά, χειρουργική αφαίρεση των βλαβών (με νυστέρι ή laser). Εντούτοις, οι υποτροπές των βλαβών είναι συνήθεις. Σύγχρονες ερευνητικές προσπάθειες εστιάζουν στην ανίχνευση βιοδεικτών και στην επινόηση στοχευμένων θεραπευτικών στρατηγικών.

Σκοπός του κλινικού φροντιστηρίου είναι να διευκολυνθεί τόσο η κατανόηση όσο και η πρακτική εφαρμογή όλων των παραμέτρων που σχετίζονται με τις ΔΚΔ του στόματος. Στο πρώτο μέρος, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν την ορθή μεθοδολογία της έγκαιρης διάγνωσης, με έμφαση στην αναγνώριση της κλινικής ποικιλομορφίας και την επιλογή της κατάλληλης θέσης βιοψίας. Στο δεύτερο μέρος, θα πραγματοποιηθεί πρακτική άσκηση, όπου θα δοθεί η ευκαιρία στους συναδέλφους να εξοικειωθούν με τη λήψη βιοψίας, όπως και επίδειξη της τεχνικής αφαίρεσης λευκοπλακίας με νυστέρι και εξάχνωσης με laser.

Ομιλητής: Πουλόπουλος Αθανάσιος
Βιογραφικά
Ημερομηνία: 21/10/2017
Ώρα: 15:30-17:00
Θέσεις: 20
  Εγγραφή

ΚΛ-9 Η Στοματολογία συναντά τις ειδικότητες της Ιατρικής

Ο σύγχρονος οδοντίατρος έχει πεδίο ευθύνης όλη τη στοματική κοιλότητα και όχι μόνο την παθολογία και θεραπευτική των δοντιών και των ούλων. Σήμερα περισσότερο από ποτέ έχει καταστεί σαφές ότι το στόμα αποτελεί θέση εκδήλωσης πολλών νοσημάτων διαφορετικής παθολογίας τοπικής ή συστηματικής προέλευσης.

Η πολυπλοκότητα της αιτιολογίας αλλά και η ποικιλία της κλινικής εικόνας δημιουργούν συχνά διαφοροδιαγνωστικα προβλήματα. Επιπλέον η διασύνδεση των εκδηλώσεων στο στόμα με αντίστοιχες βλάβες στον υπόλοιπο οργανισμό καθιστούν απαραίτητη τη συνεργασία με άλλες ιατρικές ειδικότητες για έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση και μετέπειτα αποτελεσματική θεραπεία. Συνεπώς ο οδοντίατρος και κυρίως ο ειδικός στοματολόγος καθίσταται πολύ συχνά καθοριστικός συνδετικός κρίκος στην συνολική αντιμετώπιση του ασθενούς.

Σκοπός του κλινικού αυτού σεμιναρίου είναι η παρουσίαση των σημαντικότερων νοσημάτων που μπορεί να απασχολήσουν τον σύγχρονο οδοντίατρο από τη σκοπιά της κλινικής συμπτωματολογίας και της διαφορικής διάγνωσης αυτών αλλά και πως κάποια νοσήματα επηρεάζουν την οδοντιατρική προσέγγιση των ασθενών

Αναλυτικότερα, στην πρώτη θεματική ενότητα θα γίνει περιληπτική παρουσίαση των συχνοτέρων συστηματικών νοσημάτων με δηλώσεις από το στόμα κι συγκεκριμένα αιματολογικών, οφθαλμικών, δερματολογικών και γαστρεντερολογικών.

Στη δεύτερη θεματική ενότητα θα γίνει πρακτική εφαρμογή της μεθοδολογίας της κλινικής εξέτασης και διαγνωστικής προσέγγισης σε μορφή συζήτησης με το ακροατήριο πάνω σε επιλεγμένες περιπτώσεις νοσημάτων (από την πρώτη θεματική ενότητα)

Ομιλητής: Συντονιστής: Παύλος Γαρέφης
Εισηγητές εκπαιδευτές: Παύλος Γαρέφης / Γαρέφης Δημήτρης / Ευθυμιάδης Νίκος / Οικονόμου Χρύσα
Βιογραφικό
Ημερομηνία: 20/10/2017
Ώρα: 09:00-11:00 &
11:30-14:00
Θέσεις: 30
  Εγγραφή

ΚΛ-10 Διαδραστική άσκηση στον καταρτισμό σχεδίου θεραπείας για προσθετικές αποκαταστάσεις

Στόχοι: Το σχέδιο θεραπείας είναι μια κορυφαία διαδικασία για την προσθετική αποκατάσταση που δυστυχώς δεν μπορεί να δοθεί διδακτικά σαν ένα κεφάλαιο ώστε ο οδοντίατρος να το εντάξει κωδικοποιημένα στην πράξη όπως άλλα κεφάλαια (π.χ. προπαρασκευές δοντιών, αποτυπώματα, καταγραφές κτλ). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το περιστατικό κάθε ασθενή είναι και μια εξατομικευμένη περίπτωση. Έτσι ο μόνος δρόμος που μένει  είναι να δοθούν στοιχεία από τον τρόπο σκέψης και τη μεθοδολογία στον καταρτισμό σχεδίου θεραπείας.

Δομή:
 • Συμμετέχουν 25 -30 οδοντίατροι
 • Οι συμμετέχοντες χωρίζονται τυχαία σε πέντε έξη ομάδες των 5 ατόμων. Η κάθε ομάδα έχει ένα laptop  στο οποίο αποστέλλονται τα διαγνωστικά στοιχεία ενός κλινικού περιστατικού που χρειάζεται προσθετική αποκατάσταση. (φωτογραφίες, ιστορικό, ακτινογραφίες, περιοδοντόγραμμα, στοιχεία κλινικής ανάλυσης σύγκλεισης κτλ)
 • Στις ομάδες δίνεται εύλογος χρόνος να διατυπώσει εναλλακτικά σχέδια θεραπείας η κάθε μία για το περιστατικό της.
 • Το κάθε περιστατικό περνιέται στον υπολογιστή των εκπαιδευτών του πρακτικού Σεμιναρίου, που συνδέεται με μια μεγάλη οθόνη προβολών.
 • Το σχέδιο θεραπείας κάθε ομάδας μπαίνει σε συζήτηση όπου μπορεί να πάρει το λόγο όποιος επιθυμεί από τους συμμετέχοντες και να εκφράσει απόψεις, αντιρρήσεις και διάφορες άλλες προτάσεις, πάντοτε βέβαια βασιζόμενες σε επιστημονικές τεκμηριώσεις.
 • Ο συντονιστής της συζήτησης καθώς και οι εισηγητές, «φιλτράρουν» και ομαδοποιούν τις προτάσεις προς κάποιες αποδεκτές λύσεις ταξινομώντας κατά σειρά προτεραιότητας τα προτεινόμενα σχέδια για κάθε περιστατικό.
 • Πρέπει να σημειωθεί πως τα κλινικά περιστατικά είναι επιλεγμένα ώστε να περιέχουν ένα ευρύ φάσμα απαιτήσεων ώστε  με τα προτεινόμενα σχέδια θεραπείας να καλυφθεί ένα μεγάλο φάσμα απαιτήσεων από λειτουργική και αισθητική άποψη περιλαμβάνοντας κλασσικές αλλά και επιεμφυτευματικές κατασκευές με όλες τις προαπαιτούμενες θεραπείες.
 • Πριν τη συζήτηση των κλινικών περιστατικών θα προηγηθεί σύντομη εισαγωγή  που θα αφορά περιληπτικά τη μεθοδολογία καταρτισμού του σχεδίου θεραπείας
Ομιλητής: Συντονιστής: Γαρέφης Παύλος
Εισηγητές: Γαρέφης Παύλος / Μπακοπούλου Αθηνά
Βιογραφικό
Ημερομηνία: 21/10/2017
Ώρα: 09:00-11:00 &
11:30-14:00
Θέσεις: 50
  Εγγραφή

ΚΛ-11 Η αισθητική αποκατάσταση στην προσθετική αποκατάσταση

Σκοπός και στόχοι: Η διαρκώς αναπτυσσόμενη με ραγδαίους ρυθμούς σύγχρονη τεχνολογία, προσφέρει μια ποικιλία σύγχρονων υλικών και τεχνικών που σε πολλές περιπτώσεις δίνει την δυνατότητα στον οδοντίατρο να εξυπηρετήσει αποτελεσματικά και ποιοτικά τις ανάγκες και απαιτήσεις του ασθενή για εξαιρετική αισθητική απόδοση στην προσθετική αποκατάσταση.

Πίσω από την λαμπερή όψη των πραγμάτων που παίρνουν ένα ιδιαίτερο χρώμα από την βασική και πολλές φορές υπερβατική ανάγκη για αισθητική, πρέπει να γίνει μια διερεύνηση της επιστημονικής αλήθειας και να κινηθεί ο οδοντίατρος σαν πραγματικά θεράπων ιατρός, που επιδιώκει να εξυπηρετήσει και τα υψηλά ζητούμενα της αισθητικής μέσα όμως στα πλαίσια του εφικτού, αλλά και την αναγκαιότητα της διατήρησης των βιολογικών αξιών κάθε περίπτωσης.

Ο σκοπός του συμποσίου είναι:

 • Να αναλυθούν με λεπτομέρεια όλοι οι παράγοντες που συμμετέχουν και επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά το αισθητικό αποτέλεσμα μιας προσθετικής αποκατάστασης
 • Να συζητηθεί ο σχεδιασμός μιας προσθετικής αποκατάστασης και η αξιοποίηση κάθε λεπτομέρειας που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη
 • Να αναλυθούν  τα καθημερινά προβλήματα αλλά και οι ιδιαίτερες περιπτώσεις.

Περιεχόμενο:

 • Γενικές έννοιες της αισθητικής και βασικές αρχές που αφορούν τις επανορθωτικές αποκαταστάσεις”
 • Αρμονία σχέσης της αισθητικής των επανορθωτικών αποκαταστάσεων σε σχέση με την αισθητική εικόνα του προσώπου”
 • Σχήμα και χρώμα-Συνεργασία με το οδοντοτεχνικό εργαστήριο
 • Υλικά αισθητικών αποκαταστάσεων - Μύθοι και πραγματικότητα
 • Κλινικές εφαρμογές  και διάφορες ιδιαιτερότητες
 • Αισθητική-κόστος και οικονομικές δυνατότητες - Διάφορες εναλλακτικές δυνατότητες.
Ομιλητής: Braegger Urs
Βιογραφικό
Ημερομηνία: 19/10/2017
Ώρα: 11:30-14:00
Θέσεις: 40
  Εγγραφή

ΚΛ-12 Compatible versus original components

This presentation will focus on the reasons why we introduce increased risks at interfaces between compatible prosthetic components and implants produced by other manufacturers.

Mechanical characteristics are influenced, e.g. by different materials, designs and tolerances.

Combinations need to be optimized for each product line.

How reliable are original components? Why do we want to use compatible parts at all?

Do we really safe money?

How do the physical characteristics change when products from different manufacturers are mixed?

In vitro tests clearly demonstrate the negative effects of the use of compatible components.

Finally, new clinical reports can be found which reveal the drawbacks of getting involved with compatible components.

Ομιλητής: Braegger Urs
Βιογραφικό
Ημερομηνία: 19/10/2017
Ώρα: 15:30-17:00
Θέσεις: 40
  Εγγραφή

ΚΛ-13 Digital workflows for the production of implant supported reconstructions

For several years now, CAD/CAM has been established for the production of chair side restorations and the production of frameworks and other components for tooth or implant supported reconstructions.

In order to place the implants in a -- for the future reconstruction -- favorable position, radiographic and surgical templates can be printed or milled to guide the preparation of the implant bed i.e. even in a flap less situation.

While a great potential can be appreciated already for each separate work segment, the fully digital workflow would finally result in a real benefit for the patients and providers.

In collaboration with the industry, our team contributed some laboratory and clinical projects along this line.

In addition to the clinical and technical parameters, one focus was also to assess the financial benefit when switching to the newer options.

Ομιλητής: Μπακόπουλος Αλέξιος
Βιογραφικό
Ημερομηνία: 21/10/2017
Ώρα: 15:30-17:00
Θέσεις: 50
  Εγγραφή

ΚΛ-14 Διευθέτηση των μαλακών ιστών στην αισθητική ζώνη

Συχνά στην καθημερινή οδοντιατρική πράξη καλούμαστε να λύσουμε προβλήματα στην αισθητική ζώνη. Σημαντικό μέρος αυτών των προβλημάτων είναι δυσαρμονίες στην αρχιτεκτονική των ούλων. Ο σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι να συζητηθούν τα προβλήματα αυτά και να προταθούν λύσεις για τη βελτίωση της ουλικής αρχιτεκτονικής στην αισθητική ζώνη, με τη βοήθεια κλινικών περιστατικών για κάθε περίπτωση. Πιο αναλυτικά, θα συζητηθούν:

 1. Οι κανόνες αισθητικής των μαλακών ιστών και ποιά είναι η κατά το δυνατό ιδανική αρχιτεκτονική των ούλων. Προϋποθέσεις για επιτυχημένη αισθητική εικόνα των μαλακών ιστών.
 2. Διάγνωση και αντιμετώπιση υπερβολικής παρουσίας ούλων κατά το χαμόγελο (ουλικό χαμόγελο). Παρουσίαση της τεχνικής αισθητικής επιμύκηνσης των ούλων.
 3. Διάγνωση και αντιμετώπιση ελλιπούς παρουσίας ούλων (ουλικές υφιζήσεις). Παρουσίαση και συζήτηση των τεχνικών για την κάλυψη ουλικών υφιζήσεων.
 4. Συνδυασμένη θεραπεία με χειρουργικές τεχνικές διευθέτησης της θέσης των ούλων που ακολουθείται από προσθετική (όψεις πορσελάνης, στεφάνες) για τη βελτίωση της αισθητικής.
Ομιλητής: Χάρης Μπελτές,
Λεωνίδας Μπατάς,
Παντελής Κούρος
Βιογραφικό
Ημερομηνία: 21/10/2017
Ώρα: 17:30-19:00
Θέσεις: 50
  Εγγραφή

ΚΛ-15 Oριακή ή ηρωική οδοντιατρική; Eνδο-Περιο-Αποκαταστατικά διλήμματα.

Κάθε τεχνολογική και επιστημονική εξέλιξη στην Οδοντιατρική σκοπεύει στην βελτίωση της στοματικής υγείας μέσω της πρόληψης και της εφαρμογής σύγχρονων θεραπευτικών μεθόδων. Οι νέες τεχνικές αξιολόγησης και θεραπείας δημιουργούν νέες θέσεις και αντιπαραθέσεις, με συνέπεια η επιλογή ενός, κοινά αποδεκτού, σχεδίου θεραπείας να μην είναι πάντοτε εφικτή. Αντίστοιχα, και στις ειδικότητες της Οδοντικής Χειρουργικής, Περιοδοντολογίας και Ενδοδοντολογίας, οι οποίες στις περισσότερες περιπτώσεις είναι αλληλένδετες μεταξύ τους, η εξέλιξη της επιστήμης δημιουργεί την ανάγκη διαρκούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης του σύγχρονου οδοντιάτρου, με σκοπό την καλύτερη δυνατή θεραπευτική προσέγγιση για τον ασθενή.

Το δίλλημα κατά την λήψη απόφασης και οι δυσκολίες κατά την θεραπευτική και επανορθωτική αντιμετώπιση γίνεται μεγαλύτερο σε δόντια με αμφίβολη πρόγνωση είτε λόγω παθολογικής κατάστασης, είτε λόγω οριακής οδοντικής ουσίας. Τελικά, πως μπορεί κάποιος να προβλέψει το απρόβλεπτο;

Στο κλινικό φροντιστήριο θα συζητηθούν διαδραστικά χαρακτηριστικές περιπτώσεις που αντιμετωπίζουμε καθημερινά, άλλες φορές “οριακά” και άλλες φορές “ηρωικά”, με σκοπό να τεθούν κλινικοί προβληματισμοί που αφορούν την διατήρηση, την λειτουργική αποκατάσταση και βιωσιμότητα των δοντιών.