Οδηγίες Συμμετοχής στο Ελεύθερο Πρόγραμμα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΜΕΡΟΥΣ του ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ του 37ου Π.Ο.Σ.

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Με τη μορφή των Ελεύθερων Ανακοινώσεων (Ε.Α.) και των Αναρτημένων Ανακοινώσεων (Α.Α.) (e-posters), γίνονται δεκτές εργασίες ερευνητικού, κλινικοστατιστικού, κλινικοπαθολογικού και επιδημιολογικού χαρακτήρα, καθώς επίσης και ενδιαφερόντων κλινικών περιστατικών και τεχνικών (Case Reports). Επίσης θα γίνονται δεκτές εργασίες για θέματα Δημόσιας Υγείας, Εκπαιδευτικά και Επαγγελματικά θέματα και ζητήματα απτόμενα της άσκησης του επαγγέλματος.

Στο ελεύθερο μέρος του Επιστημονικού Προγράμματος του 37ου Πανελληνίου Οδοντιατρικού Συνεδρίου θα παρουσιαστούν:

  • Ελεύθερες Ανακοινώσεις σε ειδικές ανά γνωστικό αντικείμενο συνεδρίες με χρόνο ομιλίας και συζήτησης 10 λεπτών της ώρας.
  • Αναρτημένες Ανακοινώσεις (e-posters) σε ειδικές συνεδρίες. Η παρουσίαση τους θα γίνει με χρόνο ομιλίας 3 λεπτών. Συζήτηση και ερωτήσεις θα υποβάλλονται προσωπικά προς τον συγγραφέα μετά το πέρας της συνεδρίας, εμπρός από την Αναρτημένη Ανακοίνωση.

Η περίληψη της εργασίας που θα αποσταλεί, θα πρέπει να είναι μέχρι 250 λέξεις και να περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

1. Εισαγωγή, 2. Σκοπός, 3. Μέθοδος- Υλικά, 4. Αποτελέσματα και 5. Συμπεράσματα.

Εφόσον πρόκειται για ενδιαφέροντα κλινικά περιστατικά, θα πρέπει, μετά την εισαγωγή να αναφέρεται η σπανιότητα του περιστατικού, τα συνοπτικά στοιχεία του προβλήματος και η αντιμετώπισή του, ενώ για τις τεχνικές μετά τη σύντομη εισαγωγή θα πρέπει να υπάρχει εκτενής περιγραφή της τεχνικής και η εκτίμηση της αποτελεσματικότητάς της. Οι εργασίες θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένες και δεν θα γίνονται δεκτές διατυπώσεις όπως π.χ. «τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στο συνέδριο» ή «τα συμπεράσματα θα αντληθούν μετά τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων» και άλλα παρόμοια.

Οι συνάδελφοι που θα υποβάλουν τις εργασίες τους για να παρουσιαστούν σαν Ελεύθερες Ανακοινώσεις, θα πρέπει να σημειώσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό πλαίσιο του ηλεκτρονικού εντύπου υποβολής περίληψης εργασίας.

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ

Με τη μορφή των Επιτραπέζιων Επιδείξεων (Ε.Ε.) παρουσιάζονται εργασίες που αναφέρονται σε ενδιαφέρουσες κλινικές ή εργαστηριακές τεχνικές και μεθόδους αντιμετώπισης προβλημάτων.

Οι συνάδελφοι που θα υποβάλουν τις εργασίες τους για να παρουσιαστούν σαν Επιτραπέζιες Επιδείξεις, θα πρέπει να σημειώσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό πλαίσιο του ηλεκτρονικού εντύπου υποβολής περίληψης εργασίας.

Η περίληψη της εργασίας που θα αποσταλεί θα πρέπει να είναι μέχρι 200 λέξεις και να περιλαμβάνει μικρή εισαγωγή, σκοπό, μεθοδολογία και υλικά, σύντομη περιγραφή της τεχνικής και εκτίμηση της αποτελεσματικότητάς της, καθώς και σύντομη περιγραφή του εποπτικού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί.

Η παρουσίαση της εργασίας θα πρέπει να γίνει με τη βοήθεια εκμαγείων, φωτογραφιών, καρτών, σχεδιαγραμμάτων και συσκευών, επικουρούμενη από τεχνικά και εποπτικά μέσα που θα διαθέτει ο υπεύθυνος της παρουσίασης. Η παρουσίαση θα πρέπει να επαναλαμβάνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της συνεδρίας εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον από τους συνέδρους.

ΒΙΝΤΕΟ ΠΡΟΒΟΛΗ

Οι συνάδελφοι που θα υποβάλλουν εργασία για βίντεο προβολή για παρουσίαση του θέματος τους, θα πρέπει να σημειώσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό πλαίσιο του ηλεκτρονικού εντύπου υποβολής περίληψης εργασίας.

Με τη μορφή βίντεο προβολής ή CD-ROM παρουσιάζονται θέματα που αφορούν εργαστηριακές ή κλινικές τεχνικές, αποφεύγοντας όμως να προβάλουν αποκλειστικά εποπτικό υλικό που είναι παραγωγή εμπορικών εταιρειών ή τεχνικές που διατίθενται σε δικτυακούς τόπους (Internet).

Η περίληψη της εργασίας που θα αποσταλεί θα πρέπει να είναι μέχρι 200 λέξεις και να περιλαμβάνει τους συμμετέχοντες, τους κατασκευαστές της βίντεο προβολής, εισαγωγή του θέματος, την τεχνική που χρησιμοποιείτε και ένα σύντομο σχολιασμό για την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής που προτείνεται.

Η διάρκεια της βιντεοπροβολής ΔΕΝ θα πρέπει να υπερβαίνει τα 20 λεπτά, και θα πρέπει να είναι γραμμένη σε DVD.

ΟΔΗΓΙΕΣ E-POSTER

Κατευθυντήριες γραμμές για την υποβολή παρουσίασης e-Poster

Οι αφίσες θα παρουσιαστούν σε ηλεκτρονικό τύπο (e-poster). Μια ηλεκτρονική αφίσα είναι μια ηλεκτρονική έκδοση / PDF μιας παρουσίασης πίνακα αφισών.

Οι συγγραφείς θα πρέπει πρώτα να υποβάλουν μια περίληψη για την αρχική αξιολόγηση ακολουθώντας τις παραπάνω οδηγίες που θα συμπεριληφθούν στο βιβλίο περίληψης του συνεδρίου μετά την έγκρισή του.

Εάν η παρουσίαση της ηλεκτρονικής αφίσας εγκριθεί, οι παρουσιαστές θα πρέπει να υποβάλουν την πραγματική παρουσίαση των αφισών τους σε συγκεκριμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα τους διοριστεί στην επιστολή επιβεβαίωσης.

Η ηλεκτρονική αφίσα μπορεί να περιλαμβάνει κείμενο, αριθμούς, διαγράμματα, πίνακες, εικόνες και έργα τέχνης, αλλά δεν περιλαμβάνει ήχο, βίντεο, συνδέσμους ιστού, κινούμενα αντικείμενα ή σειριακά κινούμενα σχέδια, αποφεύγοντας την επικάλυψη. Ένας παρουσιαστής e-poster πρέπει να προετοιμάσει μια ενιαία διαφάνεια Microsoft PowerPoint που θα εμφανίζεται σε οθόνη ευρείας οθόνης μεταξύ 27 "- 32". Η παρουσίαση πρέπει να είναι σε οριζόντιο προσανατολισμό με αναλογία οθόνης 16: 9. [1] Χρησιμοποιήστε τη γραμματοσειρά Times New Roman ή Arial. Το μέγεθος της γραμματοσειράς πρέπει να είναι 14pt ή μεγαλύτερο. Όλα τα γραφήματα και οι πίνακες πρέπει να ενσωματωθούν στο αρχείο σας και να έχουν τίτλους. Προσέξτε να σέβεστε τα πνευματικά δικαιώματα και την προσωπική ανωνυμία με τις εικόνες ή τις φωτογραφίες σας.

Λάβετε υπόψη ότι όλες οι προσθήκες που μεταφορτώθηκαν θα μετατραπούν και θα δημοσιευτούν σε μορφή PDF ως παρουσίαση μιας αφίσας (δεν θα πρέπει να έχετε επιπλέον διαφάνειες - μόνο μία). Επίσης, παρακαλούμε μην επιτρέπετε την κρυπτογράφηση εγγράφων ή την προστασία με κωδικό πρόσβασης.

Το μέγεθος του αρχείου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 Megabytes.

[1] Για παράδειγμα, για να προσαρμόσετε τον προσανατολισμό και την αναλογία των διαφανειών στο PowerPoint 2007/2010 ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Επιλέξτε Σχεδίαση από την καρτέλα μενού

2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση σελίδας και επιλέξτε Εμφάνιση στην οθόνη (16: 9) καθώς και Τοπίο.

Το μέγεθος της γραμματοσειράς εξαρτάται από το προκαθορισμένο πλάτος και ύψος που έχει επιλεγεί σύμφωνα με τις παραπάνω ρυθμίσεις. Οι διαφορετικές τιμές ενδέχεται να απαιτούν μικρότερο / μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς. Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος είναι 80x45cm.