Διαμονή

Η Οργανωτική Επιτροπή του 37ου ΠΟΣ παρουσιάζει τα σημαντικότερα ξενοδοχεία κοντά στο Συνεδριακό Κέντρο που φιλοξενεί το Συνέδριο:

ξενοδοχεία κοντά στο συνεδριακό κέντρο