Πρόσκληση συμμετοχής

Αγαπητοί Κύριοι,

Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία διοργανώνει κάθε χρόνο το Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, το οποίο αποτελεί την κορυφαία επιστημονική εκδήλωση του κλάδου για την ενημέρωση των 15.000 οδοντιάτρων της χώρας.

Εφέτος, το 37ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από τις 19 έως τις 21 Οκτωβρίου 2017, στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης», με τη συνεργασία του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Στην εκδήλωση προβλέπεται να παρευρεθούν πάνω από 1.800 - 2.000 σύνεδροι.

Για τις ανάγκες του Συνεδρίου θα εκδοθεί ποικιλία εντύπων όπως: Συνοπτική έκδοση του προγράμματος σε μέγεθος τσέπης (at a glance), Τόμος ελευθέρου και κατευθυνόμενου προγράμματος  που θα διανεμηθεί σε φορητό δίσκο (USB). Θα υπάρχουν επίσης αρκετά είδη που θα διανεμηθούν στους συνέδρους και θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την προβολή εργαλείων, συσκευών, προϊόντων ή εταιρειών.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση οδοντιατρικού εξοπλισμού υλικών, μηχανημάτων και εργαλείων, φαρμακευτικών προϊόντων, ιατρικών βιβλίων και κάθε υπηρεσίας ή προϊόντος που ενδιαφέρει τον Έλληνα οδοντίατρο. Η επιλογή και ενοικίαση των περιπτέρων θα γίνεται με απόλυτη σειρά προτεραιότητας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση τήρησης των όρων συμφωνίας που περιλαμβάνει το σχετικό συμβόλαιο ενοικίασης περιπτέρου.

Δίδεται επίσης η δυνατότητα σε εμπορικές εταιρείες να παρουσιάσουν στους συνέδρους νέες τεχνικές και προϊόντα μέσω παρουσιάσεων hands-on ή εισηγήσεων που θα συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα του Συνεδρίου κατόπιν εγκρίσεως της Ο.Ε. εφόσον κατατεθούν εγκαίρως. Θα πρέπει προηγούμενα να έχει υποβληθεί γραπτή πρόταση ενδιαφέροντος στην Ο.Ε. όπου πέραν του θέματος και περίληψης της όλης παρουσίασης (250 λέξεων) θα αναφέρονται οι εισηγητές συνοδευόμενοι από σύντομα βιογραφικά τους.

Για πληροφορίες και επικοινωνία μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο γραμματειακής υποστήριξης του 37ου ΠΟΣ, 

Premium Social Events & Solutions, Τηλ.: +30 2310 226 250 , e-mail: organization@premium-events.gr

 Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να εκδηλώσει ενδιαφέρον για την ανάληψη της οικονομικής επιβάρυνσης ενός ή περισσοτέρων εκ των παρακάτω περιγραφομένων ειδών, όπως και συμμετοχής στην εμπορική έκθεση.

Με τιμή,

Λάμπρος Ζουλούμης
Πρόεδρος Ο.Ε.

Άκης Τσαλίκης
Επιστ. Συντονιστής Ο.Ε.

Αθανάσιος Δεβλιώτης
Συντονιστής Ο.Ε.