Οδηγίες Παρουσιάσεων

Οδηγίες Παρουσίασης Επιστημονικών Εργασιών 37ου ΠΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚEΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η διάρκεια της κάθε παρουσίασης είναι 10 λεπτά συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου συζήτησης και για την παρουσίαση διατίθεται ο παρακάτω Οπτικοακουστικός εξοπλισμός.

 • Overhead Projector (Via PowerPoint Presentation) 
 • H/Y 
 • Δείκτης Laser

Παρακαλούμε να παραδώσετε την παρουσίαση σας στο χώρο του Slide Reception ο οποίος θα λειτουργεί στο Συνεδριακό Χώρο, τουλάχιστον 2 ώρες πριν την έναρξη της συνεδρίας που έχει προγραμματισθεί η παρουσίασή σας. Σας γνωρίζουμε επίσης, ότι δεν είναι δυνατή η χρησιμοποίηση εντός της αίθουσας προσωπικών φορητών υπολογιστών (Laptops) για τη διενέργεια της παρουσίασής σας, αποκλειστικά για τεχνικούς λόγους.

ΣΥΝΟΠΤΙΚEΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ANAKOINΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)

Σε προσδιορισμένη αίθουσα θα προηγείται η συνοπτική παρουσίαση του περιεχομένου της Αναρτημένης Ανακοίνωσης, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά μέχρι τρεις διαφάνειες (Slides) με την τεχνική Power Point και η διάρκεια της θα είναι αυστηρά 3' Λεπτά.

Για οδηγίες σχετικές με την ηλεκτρονική παρουσίαση της Αναρτημένης Ανακοίνωσης, ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.

ΣΥΝΟΠΤΙΚEΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Η διάρκεια της κάθε παρουσίασης είναι 20 λεπτά συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου συζήτησης και για την παρουσίαση σας διατίθεται ο παρακάτω οπτικοακουστικός εξοπλισμός.

 • Overhead Projector (για PowerPoint Presentation)
 • H/Y 
 • Δείκτης Laser

Παρακαλούμε να παραδώσετε την παρουσίαση σας στο χώρο του Slide Reception ο οποίος θα λειτουργεί στο Συνεδριακό Χώρο, τουλάχιστον 2 ώρες πριν την έναρξη της συνεδρίας που έχει προγραμματισθεί η παρουσίασή σας.

Σας γνωρίζουμε επίσης, ότι δεν είναι δυνατή η χρησιμοποίηση εντός της αίθουσας προσωπικών φορητών υπολογιστών ( Laptops ) για τη διενέργεια της παρουσίασής σας, αποκλειστικά για τεχνικούς λόγους.

ΣΥΝΟΠΤΙΚEΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η διάρκεια της κάθε παρουσίασης είναι 60 λεπτά συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου συζήτησης και για την παρουσίαση σας διατίθεται ο παρακάτω οπτικοακουστικός εξοπλισμός.

 • Overhead Projector (Via PowerPoint Presentation) 
 • H/Y 
 • Δείκτης Laser

Παρακαλούμε να παραδώσετε την παρουσίαση σας στο χώρο του Slide Reception ο οποίος θα λειτουργεί στο Συνεδριακό Χώρο, τουλάχιστον 2 ώρες πριν την έναρξη της συνεδρίας που έχει προγραμματισθεί η παρουσίασή σας.

Σας γνωρίζουμε επίσης, ότι δεν είναι δυνατή η χρησιμοποίηση εντός της αίθουσας προσωπικών φορητών υπολογιστών (Laptops) για τη διενέργεια της παρουσίασής σας, αποκλειστικά για τεχνικούς λόγους.

ΣΥΝΟΠΤΙΚEΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ

Η διάρκεια της κάθε παρουσίασης είναι 60 ή 90 λεπτά συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου συζήτησης και για την παρουσίαση σας διατίθεται ο παρακάτω οπτικοακουστικός εξοπλισμός.

 • Overhead Projector (για PowerPoint Presentation) 
 • HY 
 • Δείκτης Laser

Παρακαλούμε να παραδώσετε την παρουσίαση σας στο χώρο του Slide Reception ο οποίος θα λειτουργεί στο Συνεδριακό Χώρο, τουλάχιστον 2 ώρες πριν την έναρξη της συνεδρίας που έχει προγραμματισθεί η παρουσίασή σας.

Σας γνωρίζουμε επίσης, ότι δεν είναι δυνατή η χρησιμοποίηση εντός της αίθουσας προσωπικών φορητών υπολογιστών (Laptops) για τη διενέργεια της παρουσίασής σας, αποκλειστικά για τεχνικούς λόγους. Προσφέρεται η δυνατότητα σύντομης δοκιμαστικής προβολής και ελέγχου των εργασιών τους σε όσους το επιθυμούν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, στο γραφείο παραλαβής του ηλεκτρονικού υλικού.

Όσες εκ των εργασιών έχουν σχέση με εμπορικές εταιρείες ή έχουν χρηματοδοτηθεί απ’ αυτές και από τη Βιομηχανία, τότε οι ομιλητές είναι υποχρεωμένοι στη δεύτερη διαφάνεια της παρουσίασής τους να κάνουν ρητή αναφορά γι’ αυτή τη σχέση ή να το αναγράφουν στο κατώτερο σημείο της Αναρτημένης Ανακοίνωσης.