Επιστημονική Επιτροπή

Λ. Τσαλίκης, Αν. Καθηγητής Οδοντιατρικής ΑΠΘ (Συντονιστής)

Α. Καραγιάννη, Καθηγήτρια Οδοντιατρικής ΕΚΠΑ

Δ. Τορτοπίδης, Αν. Καθηγητής Οδοντιατρικής ΑΠΘ

Ε. Κουλαουζίδου, Αν. Καθηγήτρια Οδοντιατρικής ΑΠΘ

Α. Μητσέα, Λέκτορας Οδοντιατρικής ΕΚΠΑ,

Γ. Βενέτης, Αν. Καθηγητής Οδοντιατρικής ΑΠΘ

Δ. Σακελλάρη, Αν. Καθηγήτρια Οδοντιατρικής ΑΠΘ

Α. Θεοχαρίδου, Λέκτορας Οδοντιατρικής ΑΠΘ

Δ. Ανδρεάδης, Επ. Καθηγητής Οδοντιατρικής ΑΠΘ

A. Σκλαβούνου, Καθηγήτρια Οδοντιατρικής ΕΚΠΑ 

Σ. Κούρτης, Αν. Καθηγητής Οδοντιατρικής ΕΚΠΑ 

Ε. Πεπελάση, Αν. Καθηγήτρια Οδοντιατρικής ΕΚΠΑ 

A. Ματιάκης, Λέκτορας Οδοντιατρικής ΑΠΘ