Πακέτο χορηγιών

ΧΟΡΗΓΙΕΣ 37ου ΠΟΣ

Οι Εταιρείες που θέλουν να συμμετάσχουν με οποιαδήποτε μορφή χορηγίας, μπορούν να την επιλέξουν από τη αναλυτική λίστα που ακολουθεί.

Χορηγικά πακέτα

Η Οργανωτική Επιτροπή του 37ου Π.Ο.Σ. έχει δημιουργήσει χορηγικά πακέτα που κατανέμονται σε τρία επίπεδα από πλευράς ύψους χορηγίας και συγκεκριμένα χρυσό, αργυρό και χάλκινο. Για τα συγκεκριμένα πακέτα προβλέπεται ανάλογη διάθεση συνεδριακού χρόνου και συγκεκριμένα τριών, δύο και μιας ώρας χορηγικών ομιλιών-παρουσιάσεων με βάση σχετικές προτάσεις ενδιαφέροντος που θα υποβληθούν έγκαιρα από τους χορηγούς.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

ΤΙΜΗΜΑ

ΠΑΡΟΧΕΣ

Χρυσός Χορηγός

7.000 € + Φ.Π.Α.

2 ώρες Πρακτικού Σεμιναρίου και 1 ώρα Συμποσίου

Αργυρός Χορηγός

5.000 € + Φ.Π.Α.

1 ώρα Πρακτικού Σεμιναρίου και 1 ώρα Συμποσίου

Χάλκινος Χορηγός

3.000 € + Φ.Π.Α.

1 ώρα Πρακτικού Σεμιναρίου

Επιπλέον της παροχής συνεδριακού χρόνου, προβλέπεται ειδική σήμανση στο περίπτερο του χορηγού, ένθεση διαφημιστικού υλικού του ενδιαφέροντος του στις τσάντες του Συνεδρίου (2 ενθέσεις), διαφημιστικό banner στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας www.eoo.gr και αναφορά σε ηλεκτρονική διαφήμιση στο application του Συνεδρίου, καθώς επίσης και προνομιακή τιμή στην ενοικίαση εκθεσιακού χώρου.

Για τη συγκεκριμένη δράση θα πρέπει υποβληθεί γραπτή πρόταση ενδιαφέροντος στην Ο.Ε. 

Ενοικίαση εκθεσιακού χώρου

Η ΕΟΟ θα αναπτύξει παράλληλα με το επιστημονικό πρόγραμμα του 37ου ΠΟΣ, στην αίθουσα ELLOPIA του Συνεδριακού Κέντρου «Ι. Βελλίδης» και έκθεση οδοντιατρικών ειδών, υλικών, μηχανημάτων και εργαλείων καθώς και οποιουδήποτε άλλου προϊόντος ή υπηρεσίας θα ήταν χρήσιμη στον έλληνα οδοντίατρο.

Τα διαθέσιμα περίπτερα θα είναι 6τμ ή 12τμ έκαστο και θα διατεθούν πέραν των διαχωριστικών, μετώπη με την αναγραφή του εμπορικού τίτλου της εταιρείας, γραφείο με τρείς καρέκλες και ηλεκτρική παροχή.

Η Έκθεση θα είναι επισκέψιμη από την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017 έως το Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2017 και κατά τις ώρες ανάπτυξης του επιστημονικού προγράμματος του Συνεδρίου.

Κόστος ενοικίασης εκθεσιακού χώρου

Για τα περίπτερα με αρίθμηση από 01 έως 64 η τιμή ανά τ.μ. είναι: 200 €  πλέον Φ.Π.Α.
Για τα περίπτερα με αρίθμηση από 65 έως 70 η τιμή ανά τ.μ. είναι: 250 €  πλέον Φ.Π.Α.

Χορηγική ομιλία

Η χορηγία καλύπτει τη διοργάνωση Χορηγικής Ομιλίας ή Στρογγυλού Τραπεζιού διάρκειας 60 ή 90 λεπτών συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου συζήτησης,  σε ώρες που θα συμφωνηθούν με την Οργανωτική Επιτροπή.  Το Συνέδριο διαθέτει αίθουσα της επιλογής του χορηγού με τον βασικό της συνεδριακό εξοπλισμό.  Οι  ομιλητές και τα πρόσθετα τεχνικά μέσα αφορούν την Εταιρεία που οργανώνει την Ομιλία.

Οφέλη χορηγού εταιρείας

Ένταξη της χορηγικής ομιλίας στο πρόγραμμα του Συνεδρίου.

Τοποθέτηση επιδαπέδιας πινακίδας (banner) με το λογότυπο της χορηγού εταιρείας στην αίθουσα που θα πραγματοποιηθεί η ομιλία

Αναφορά της χορηγού εταιρείας στο κεφάλαιο «Χορηγοί» του Τελικού Προγράμματος του Συνεδρίου

Προϋπολογιζόμενο Κόστος 2.000 €  πλέον Φ.Π.Α.

Hands-on courses, κλινικά φροντιστήρια

Δίδεται η δυνατότητα σε εμπορικές εταιρίες να παρουσιάσουν στους συνέδρους νέες τεχνικές και προϊόντα μέσω hands-on σεμιναρίων ή κλινικών φροντιστηρίων που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα του Συνεδρίου μετά από έγκριση της Οργανωτικής Επιτροπής. Θα πρέπει νωρίτερα να έχει σταλεί στην Οργανωτική Επιτροπή μια γραπτή πρόταση ενδιαφέροντος όπου πέραν του εκπαιδευτικού θέματος θα υπάρχει μια περίληψη 250 λέξεων maximum σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης θα αναφέρονται οι ομιλητές με ένα σύντομο βιογραφικό τους σημείωμα. Απαραίτητα θα ορίζεται ο προβλεπόμενος χρόνος εκπαίδευσης, ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων και τυχόν εξοπλισμός ή εργαλεία που θα πρέπει να φέρει μαζί του ο σύνεδρος.

Η Οργανωτική Επιτροπή προσφέρει μια εκ των αιθουσών του Συνεδρίου με πλήρη εξοπλισμό για δύο (2) ώρες. Τυχόν πρόσθετος συνεδριακός τεχνικός εξοπλισμός επιβαρύνει την χορηγό εταιρεία.

Η εταιρεία δεν μπορεί να επιβαρύνει τον σύνεδρο με έξοδα συμμετοχής. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει αυτήν της την απαίτηση να την καταστήσει γνωστή στην Οργανωτική Επιτροπή κατά την κατάθεση της πρότασης ενδιαφέροντος. Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει μια επιπλέον της συμμετοχής στο Συνέδριο μικρής οικονομικής συμμετοχής για κάθε σεμινάριο ή φροντιστήριο.

Οφέλη χορηγού εταιρείας

Ένταξη του σεμιναρίου ή του φροντιστηρίου στο πρόγραμμα του Συνεδρίου.

Τοποθέτηση επιδαπέδιας πινακίδας (banner) με το λογότυπο της χορηγού εταιρείας στην αίθουσα που θα πραγματοποιηθεί το σεμινάριο ή το φροντιστήριο.

Αναφορά της χορηγού εταιρείας στο κεφάλαιο «Χορηγοί» του Τελικού Προγράμματος του Συνεδρίου

Χορήγηση στην εταιρεία ονομαστικού καταλόγου των συμμετεχόντων με τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας τους.

Προϋπολογιζόμενο Κόστος

για hands-on courses 1.500 €  πλέον Φ.Π.Α.
για κλινικό φροντιστήριο 500 €  πλέον Φ.Π.Α.

Διαφημιστικές Καταχωρήσεις στο πρόγραμμα

Διατίθεται διαφημιστικός χώρος στις σελίδες του τόμου του προγράμματος του Συνεδρίου. Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα θα διανεμηθεί στους συνέδρους σε ηλεκτρονική μορφή, σε φορητό δίσκο (φλασάκι), θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου και θα είναι διαθέσιμο και στην ειδική Application του Συνεδρίου.

Υπάρχει δυνατότητα διαφήμισης μόνο στην application του Συνεδρίου χωρίς ενσωμάτωση στο πρόγραμμα του Συνεδρίου

Αρχική σελίδα εσωτερικά  (2η σελίδα) 800 €  πλέον Φ.Π.Α.
Εσωτερική του τόμου σελίδα 500 €  πλέον Φ.Π.Α.
Application 1.000 €  πλέον Φ.Π.Α.

Η ηλεκτρονική σύνθεση της διαφήμισης επιβαρύνει τον διαφημιζόμενο.

Φορητός δίσκος (usb stick)

Μπορεί επίσης να διατεθεί ο φορητός δίσκος (usb stick) χωρητικότητας το λιγότερο 4 GB από εταιρεία με τη δυνατότητα αναγραφής του λογοτύπου της εταιρείας στη μία πλευρά του. Η άλλη πλευρά θα χρησιμοποιηθεί από την ΕΟΟ.

Προϋπολογιζόμενο Κόστος 12.000 €  πλέον Φ.Π.Α.

Συνοπτικό Πρόγραμμα 11 x 15 εκ

Θα εκτυπωθεί σε 2000 αντίτυπα, τα οποία θα διανεμηθούν σε κάθε σύνεδρο, κατά την εγγραφή του. Επίσης θα δίδεται ελεύθερα σε οποιονδήποτε σύνεδρο χρειαστεί ένα επιπλέον αντίτυπο.

Προβολή Χορηγού:      Καταχώρηση στη μοναδική διαφημιστική σελίδα του εντύπου και αναφορά της χορηγού εταιρείας στον κατάλογο χορηγών στα έντυπα του συνεδρίου.

Προϋπολογιζόμενο Κόστος 2.000 €  πλέον Φ.Π.Α.

Καταχώρηση λογοτύπου στην κονκάρδα του συνέδρου

Συνολικά περιλαμβάνονται πλαστική θήκη με μεταλλικό άγκιστρο ή κορδέλα, σε 2000 τεμάχια, διαστάσεων 8Χ10 cm, και καρτελάκια με προβλέψιμο χώρο αναγραφής του ονόματος του συνέδρου και τοποθέτησης της σήμανσης του barcode.

Προϋπολογιζόμενο Κόστος 2.000 €  πλέον Φ.Π.Α.

Στυλό

Διάθεση 2000 στυλό με δυνατότητα αναγραφή της φίρμας της εταιρείας στο στυλό.

Προϋπολογιζόμενο Κόστος 1.500 €  πλέον Φ.Π.Α.

Μπλοκ

Μπλοκ διαστάσεων Α4, σελίδων 40, σε 2000 τεμάχια με δυνατότητα εκτύπωσης του λογοτύπου της εταιρείας ή και διαφημιστικών καταχωρήσεων στις τέσσερεις σελίδες του εξωφύλλου του μπλοκ.

Προϋπολογιζόμενο Κόστος 1.500 €  πλέον Φ.Π.Α.

Τσάντα συνέδρου

2000 τσάντες με δυνατότητα καταχώρησης  του λογοτύπου της χορηγού εταιρείας στο εσωτερικό του καλύμματος της τσάντας.

Προϋπολογιζόμενο Κόστος 3.000 €  πλέον Φ.Π.Α.

Υπάρχει η δυνατότητα η ενδιαφερόμενη εταιρεία να προσφέρει την δική της τσάντα χωρίς επιπλέον χρέωση. Η τσάντα θα πρέπει να εγκριθεί από το ΔΣ της ΕΟΟ.

Διαφημιστική Προβολή στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου

Στον ιστότοπο την ΕΟΟ στη διεύθυνση www.eoo.gr επιλέγοντας το «κουμπί» «37 ΠΟΣ» ανοίγει η ιστοσελίδα του Συνεδρίου όπου καταχωρούνται πλέον όλες οι ανακοινώσεις, το πρόγραμμα του Συνεδρίου (προσωρινό και μόνιμο), γίνονται οι on line εγγραφές και υποβάλλονται οι εργασίες του ελευθέρου σκέλους του επιστημονικού προγράμματος. Τα μικρά πλαίσια διαφήμισης αναφέρονται στην κεντρική σελίδα του Συνεδρίου ακριβώς στο κάτω μέρος της. Το κεντρικό διαφημιστικό πλαίσιο καλύπτει όλο το επάνω εύρος της ιστοσελίδας, όπου προσωρινά προβάλλονται φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης.

Οι καταχωρήσεις θα παραμείνουν αναρτημένες για όσο χρόνο θα υπάρχει αναρτημένη στο διαδίκτυο η ιστοσελίδα του Συνεδρίου.

Προϋπολογιζόμενο Κόστος

μεγάλης (εναλλασσόμενης) διαφήμισης 1.500 €  πλέον Φ.Π.Α.
μικρής διαφήμισης (Β1 – Β3) 500 €  πλέον Φ.Π.Α.

Προβολή σε οθόνη Plasma

Προβολή σε χώρο των κοινωνικών εκδηλώσεων του Συνεδρίου των στοιχείων της χορηγού εταιρείας και των  προϊόντων της εναλλασσόμενα με μηνύματα που έχουν σχέση με το συνέδριο επιλογής της χορηγού εταιρείας.

Το κόστος περιλαμβάνει την εγκατάσταση και χρήση του τεχνικού εξοπλισμού της Οθόνης. Η δημιουργία  του μηνύματος και το κόστος αφορούν την χορηγό εταιρεία.

Κόστος χορηγίας 1.500 €  πλέον Φ.Π.Α.

Ενθέσεις στην τσάντα του συνέδρου

Υπάρχει δυνατότητα ένθεσης έντυπου διαφημιστικού υλικού (μιας σελίδας Α4 τυπωμένης αμφοτερόπλευρα) & δειγμάτων προϊόντων, κατόπιν συνεννόησης, στην τσάντα των συνέδρων.

Προϋπολογιζόμενο Κόστος ανά ένθεση 800 €  πλέον Φ.Π.Α.

Σηματοδότηση Συνεδρίου

Δυνατότητα εκτύπωσης λογότυπου της χορηγού εταιρείας στις πινακίδες σήμανσης των αιθουσών,  και των χώρων, κτλ.

Προϋπολογιζόμενο Κόστος 800 €  πλέον Φ.Π.Α.

Πανό

Δυνατότητα εκτύπωσης λογότυπου της χορηγού εταιρείας στα πανό και στα banners του Συνεδρίου.

Προϋπολογιζόμενο Κόστος 1.500 €  πλέον Φ.Π.Α.

Τελετή έναρξης – Δεξίωση υποδοχής

Η χορηγία καλύπτει τη διοργάνωση της Δεξίωσης Υποδοχής που θα δοθεί την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017 μετά  την Τελετή Έναρξης του Συνεδρίου καθώς και την παραγωγή των προσκλήσεων.

Περιλαμβάνει: Δημιουργικό σχεδιασμό και εκτύπωση των προσκλήσεων.

Οφέλη χορηγού εταιρείας

  • Εμφάνιση του λογοτύπου της χορηγού εταιρείας στις προσκλήσεις της Δεξίωσης Υποδοχής, οι οποίες θα τοποθετηθούν στην τσάντα των συνέδρων
  • Τοποθέτηση επιδαπέδιων πινακίδων (banners) με το λογότυπο της χορηγού εταιρείας στο χώρο που θα πραγματοποιηθεί η Δεξίωση
  • Αναφορά της χορηγού εταιρείας στο κεφάλαιο «Χορηγοί» του Τελικού Προγράμματος του Συνεδρίου

Προδιαγραφές

Αποστολή του σχετικού αρχείου για την πρόσκληση έως 30 Σεπτεμβρίου 2017

Προϋπολογιζόμενο Κόστος για δεξίωση 600 ατόμων 12.000 € πλέον Φ.Π.Α.

Επίσημο δείπνο

Η χορηγία καλύπτει τη διοργάνωση του Επίσημου Δείπνου του Συνεδρίου που θα δοθεί την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017 και την παραγωγή των προσκλήσεων. Συμμετέχουν τα μέλη του ΔΣ της ΕΟΟ, της Οργανωτικής Επιτροπής, του ΔΣ του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Πρόεδροι Οδοντιατρικών Συλλόγων, επίσημοι προσκεκλημένοι του Συνεδρίου.

Περιλαμβάνει: Σχεδιασμό και εκτύπωση των προσκλήσεων.

Οφέλη χορηγού εταιρείας

  • Εμφάνιση του λογοτύπου της χορηγού εταιρείας στις προσκλήσεις του Επίσημου Δείπνου, οι οποίες θα διανεμηθούν στους προσκεκλημένους.
  • Τοποθέτηση επιδαπέδιας πινακίδας (banner) με το λογότυπο της χορηγού εταιρείας στο χώρο που θα πραγματοποιηθεί το Επίσημο Δείπνο
  • Αναφορά της χορηγού εταιρείας στο κεφάλαιο «Χορηγοί» του Τελικού Προγράμματος του Συνεδρίου

Προδιαγραφές

Αποστολή του σχετικού αρχείου για την πρόσκληση έως 30 Σεπτεμβρίου 2017.

Προϋπολογιζόμενο Κόστος για 80 άτομα 2.400 € πλέον Φ.Π.Α.

Άλλες χορηγίες

Σε περίπτωση που κάποιος χορηγός θα επιθυμούσε να  χρηματοδοτήσει κάποια δράση ή  εκδήλωση που δεν αναφέρεται στην παρούσα επιστολή , μπορεί να καταθέσει την έγγραφη πρόταση του προς συζήτηση στην Οργανωτική Επιτροπή του 37ου ΠΟΣ.

Επίσης εάν κάποιος χορηγός θα είχε να προτείνει κάτι διαφορετικό στις προαναφερθείσες χορηγίες μπορεί ομοίως εγγράφως να απευθυνθεί στον Πρόεδρο ή τους Συντονιστές της Οργανωτικής Επιτροπής του 37ου ΠΟΣ.