Προθεσμίες υποβολής εργασιών

Προθεσμίες υποβολής εργασιών 37ου ΠΟΣ

Οι προθεσμίες υποβολής εργασιών έχουν ως ακολούθως:

  • ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: μέχρι και την 20/6/2017
  • ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: μέχρι και 1η Σεπτεμβρίου (Νέα προθεσμία)
  • ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ 37ου ΠΟΣ: μέχρι και 15/9/2017