Πρόσκληση Κατευθυνόμενου

Η υποβολή προτάσεων για το Κατευθυνόμενο Πρόγραμμα του 37ου ΠΟΣ, βάσει απόφασης της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, ολοκληρώθηκε την Τρίτη 20 Ιουνίου 2017